Menu
Home Page

Ysgol Gynradd Croesty

Croesty Primary School

Welcome

We are a busy but friendly school, with lots going on. This web site aims to give you a taster of the school, as well as providing up to date information for parents, pupils and the wider community. We hope that you enjoy your visit to our web site and that you find the information you are looking for. Please feel free to contact the school directly with any queries you may have.

Croeso

Rydym yn ysgol brysur ond cyfeillgar, gyda llawer o bethau yn mynd ymlaen. Nôd y wefan yma yw, nid yn unig i roi blas o’r ysgol, ond i ddarparu’r gwybodaeth diweddararf i rieni, disgyblion a’r gymuned. Gobeithio y gewch chi fwynhâd o’n gwefan a’r gwybodaeth sydd angen arnoch. Os oes ganddych unrhyw ymholiadau mae croeso i chi ffonio’r ysgol yn uniongyrchol.

Don't Forget: We return to our published times on Monday 08:55 to 15:15 for all of our classes. Children can join our daily walking mile form 08:45 when you drop them off at one of our gates.

Newsletters

Read More

Calendar Dates

Read More
Top